Филтри за бояджийски камери

ФИЛТЪР за БОЯДЖИСКИ КАМЕРИ тип OVERSPRAY

                                                                     

 

Филтър от двуслоен висококачествен картон. Подходящ за повечето бояджийски инсталации. Включва също и бързосъхнещи модификации. Филтърът работи посредством промяна потока на аспирирания въздух. По ъглите се получават наслагвания от сухо вещество, което води до много ефективно пречистване. 

 

Технически характеристики

Дебелина: 65 mm
Цвят вътре/вън: кафяво и/или бяло
Среден коеф.задържане на частици:     98,7 %
Препоръчителна скорост на въздуха: 0,5 – 1,0 m/s
Номинално количество на въздух: 1800-3400
Първоначален пад на налягането: 30 Pa
Краен пад на налягането: 130-250 Pa
Капацитет на абсорбация на боята: 18 kg/m² при съпротивление от 30 Pa и скорост 0,75 m/s
Мах.температура: 100 ºC
Мах.влажност: 100%

Размери

в кутии

H x L: 0,90 x 11,15 m (10m²)
H x L: 1,00 x 10,00 m (10m²)
H x L: 0,75 x 13,50 m (10m²)

ДЕПОНИРАНЕ ОТПАДЪКА

The Wiltec Pleated Cardboard Super Eco is a paint-overspray collector that can be used for most industrial paints and lacquer. It is not advised to use this filter with quickly drying lacquers.

 

 

ФИЛТЪР за БОЯДЖИЙСКИ КАМЕРИ тип PAINT STOP

 

  

 

The Paintstop filter is a filter media that exists of a scentless and non-flammable glass fibre. Paintstop has a high efficiency performance. Because of the special structure, the filters’ resistance lowly increases by heavy pollution. The filter is provided with a special skin layer, what makes it extra solid.

Technical details

Color in/out: green/white
Thickness: 75mm
Weight per m2: 220 gram
Gravimetrical performance: 93-97 %
Atmospheric performance: < 20%
Recommended airflow: 0,5 – 2,5 m/s
Initial pressure loss: 20 Pa
Final pressure loss: 150 Pa
Dust holding capacity: tot 3,5 Kg/m
Maximum temperature: 170 ºC
Maximum humidity: 100%
Flame retardant degree: F1 according DIN 53438
Statistic code: 70193100 – Glass fibres, incl. glass wool, and articles thereof

Dimensions

Standard roll widths: 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,50 / 2,00 M *
Standard roll lengths: 20 / 60 m *
Pads / Wireframes: Every dimension *
Cassettes: 497 x 497 x 45 mm / 597 x 597 x45 mm *

* Other dimensions and types on request
 

Utilization

The Paintstop filter is specially designed for catching paint overspray in spray booths. The filter is suitable for floor- and wall suction.

The Paintstop filter is a filter media that exists of a scentless and non-flammable glass fibre. Paintstop has a high efficiency performance. Because of the special structure, the filters’ resistance lowly increases by heavy pollution. The filter is provided with a special skin layer, what makes it extra solid.

 

 

 

ТАВАНЕН ФИЛТЪР за БОЯДЖИСЙКИ КАМЕРИ тип WB600G

 

    

 

The WB600G filter is, just as the W300F filter and W600F, composed of a fine synthetic mix, with a structure consisting of several layers. The WB600G is, just like the W600F, flame delaying and provided with a special dust thickener, what prevents the release of dust particles in case of vibration. Moreover the WB600G is provided with a special woven gauze on the clean air side, what makes the filter extra solid and thus better suited to bigger surfaces.

Technical details

Filter class (EN779:2012): M5
Medium thickness: 22 mm
Color in/out: white/white
Weight: 380 gr/m2
Gravimetrical performance: 95 %
Atmospheric performance: 41%
Recommended airflow: 0,25 m/s
Initial pressure loss: 22 Pa
Final pressure loss: 450 Pa
Dust holding capacity: 380 g/m2
Nominal air quantity: 900 m3/h/m2
Maximum temperature: 100 ºC
Maximum humidity: 100%
Energy class: n.a
Flame retardant degree: F1 according to DIN 53438
Statistic code: 56031490 –Bounded textile fibers

Dimensions

Standard roll widths: 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,50 / 2,00 M *
Standard roll lengths: 1,00 x 20 m 2,00 x 20 m
Pads / Wireframes: each size
Article Number: 06.162…
 

Още Консумативи