Индустриални филтри за бластиращи камери

 

 

ИНДУСТРИАЛНИ АСПИРАЦИИ, ФИЛТРИ И ПРАХОУЛОВИТЕЛИ ЗА БЛАСТИРАЩИ КАМЕРИ

 

Предлагаме следните основни видове филтри и прахоуловители за бластиращи камери:

 

ФИЛТРИ / ПРАХОУЛОВИТЕЛИ - PMMS-F 1

Мощност -                           1.1 kW

Капацитет -                        1000 m3/час

Брой филтър патрони -    1 бр.

Филтрираща площ -         12 м2

 

 

ФИЛТРИ / ПРАХОУЛОВИТЕЛИ - PMMS-F 4

Мощност -                           4 kW

Капацитет -                        4000 m3/час

Брой филтър патрони -    4 бр.

Филтрираща площ -         48 м2

 

 

 

ФИЛТРИ / ПРАХОУЛОВИТЕЛИ - PMMS-F 8

Мощност -                           7,5 kW

Капацитет -                        8000 m3/час

Брой филтър патрони -    8 бр.

Филтрираща площ -         96 м2

 

 

 

ФИЛТРИ / ПРАХОУЛОВИТЕЛИ - PMMS-F 12

Мощност -                           11 kW

Капацитет -                        12 000 m3/час

Брой филтър патрони -    12 бр.

Филтрираща площ -         144 м2