Изработка на бояджийски камери по поръчка

Изработваме индустриални бояджийски камери по размери и задание на клиента. Предлагаме както комбинирани камери - за боядисване и сушене, така и отделни камери - в зависимост от технологията и логистиката на производство.

Ето някои основни разновидности:

 

КОМБИНИРАНИ БОЯДЖИЙСКИ и СУШИЛНИ КАМЕРИ

 

   

 

ПОДВИЖНИ И СТАЦИОНАРНИ АСПИРАЦИОННИ СТЕНИ

         

 

 

АСПИРАЦИИ КЪМ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ

 

 

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ И ЛИНИИ ЗА БОЯДИСВАНЕ - МОКРО ИЛИ ПРАХОВО