Завършени проекти за индустриална аспирация

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ НА ИНДУСТРИАЛНИ АСПИРАЦИИ КЪМ ИНСТАЛАЦИИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Kамера за боядисване със стенна аспирация

Камера за боядисване със стенна аспирация.

Размери - 7,5 х 5 х 3 м

Размери на филтриращите стени – 6 х 2 м

Капацитет на филтрация – 27 000 м3/час

Изработка на комбинирана бояджийска камера

(два режима – боядисване и сушене с топлообменник на топла вода) с размери 11.8 м х 4,5 м х 4 м. 

Капацитет на филтриращата система – 19.000 м3/час.  

Размери на филтриращата стена – 8 х 2 м

Преработка на съществуваща подова аспирация на бояджийска камера  “САВИМ”, Италия в стенна такава. 

Влагане на допълнителни филтриращи елементи за по-ефективно улавяне на ОС и овърспрей боя. 

 

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ НА ИНДУСТРИАЛНИ АСПИРАЦИИ КЪМ ИНСТАЛАЦИИ ЗА БЛАСТИРАНЕ И ДРОБЕСТРУЕНЕ

Индустриална аспирация към ръчна песъкоструйна камера
Изграждане аспирация към съществуваща ръчна песъкоструйна камера

Изграждане аспирация към стара турбинна дробометна машина, за да се елиминира запрашеността в района на производство и за да се покрият Европейските изисквания за отделяни прахови частици.

 
Аспирация на ръчна песъкоструйна камера
Изграждане аспирация към ръчна песъкоструйна камера
Изграждане аспирация към две камери – за ръчно бластиране с дробинки и за ръчно бластиране със стъклени перли
Аспирация на ръчна песъкоструйна камера
Изграждане на аспирация на ръчна песъкоструйна камера с възможност за превключване към плазмена машина за рязане. Допълнително изграждане на циклон към плазмената машина, за да служи като искрогасител и за по-ефективна филтрация
Изграждане на индустриална аспирация към ръчна песъкоструйна камера със стоманен абразив
Аспирация на ръчна песъкоструйна камера.
Изграждане на индустриална аспирация към ръчна песъкоструйна камера със стоманен абразив
Изграждане аспирация към ръчна песъкоструйна камера.
Аспирация на ръчна песъкоструйна камера.
Аспирация на ръчна песъкоструйна камера за бластиране на колооси.