Аспирация

Последвайте ни

Металургия и металообработка

Прахът, който се генерира в металургията и металообработката, е с различен произход и състав, в зависимост от прилаганата технология, етап на производство и използвани машини и оборудване.
Най-голяма концентрация на прах и дим има при процесите на формоване, леене, заваряване и обработка на металните изделия.

Консумативи за аспирации в металургията и металообработката

Запитване за оферта

Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.

Scroll To Top