Аспирация

Последвайте ни

Мокро боядисване

Целта при камерите и инсталациите за боядсиване е улавянето на овърспрея и органичните съединения и отвеждането им през филтриращите системи извън работната зона. При този процес се прилагат строги изисквания и Европейски норми, според които трябва да се осигури определена скорост на въздуха покрай стените на камерата или аспирационната стена. 

В зависимост от приложението, обработваната повърхност и интензитета на количеството нанесена боя, както и самия състав на боята същствуват различни професионални и ефективни решения.

Вижте още

Консумативи за камери и процеса на мокро боядисване

Запитване за оферта

Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.

Scroll To Top