Аспирация

Последвайте ни

Преработка на пластмаси

Повечето дейности в съвременния свят са повлияни или зависят от пластмасови продукти. Пластмасите са навсякъде – от автомобилите до методите за комуникация, от развлеченията до офиса. Всички тези пластмасови продукти се произвеждат от полимери и сложна смес от материали, известни като добавки.

Процеси като екструдиране, издуване, шприцване и 3D принтиране са все специфични приложения, при които се създават и оформят пластмаси. При тези процеси на комбиниране на материали се отделят различни форми на прахови частици. 

Независимо дали тези прахови частици са фин прах от шлайфане или отстраняване на зауствания от пластмаси, или са от раздробяване и раздробяване на рециклирани пластмаси, важно е тези материали да бъдат правилно събрани и отстранени от въздуха. Именно тогава трябва да използвате промишлена прахоуловителна система за събиране на частиците от въздуха, за да осигурите безопасна работна среда.

При интерес към такива аспирации и инсталации, моля изпратете запитване с Вашето технологично задание.

Консумативи за аспирации при преработка на пластмаси

Запитване за оферта

Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.

Scroll To Top