Аспирация

Последвайте ни

Машини и оборудване

Индустриалните аспирации, филтри и филтриращи материали се различават много от широко разпространените филтри познати в климатизацията и вентилацията. Често пъти клиентите биват неприятно изненадани, когато закупят филтър, който в последствие не им върши работа или няма очаквания живот.

Всяко производство и технологична операция отделя специфична прах или частици. Свойствата на тази прах, химичния състав определя нейното поведени и влияние върху околната среда. За това всяка операция, машина и процес изискват специфичен подход на отделяне и филтрация, както и специални материали на самите филтри.

Материалите за индустриална аспирация, с които работим, са внос от водещи Европейски прозиводители, като отговарят на всички Европейски стандарти и норми за съдъражние на праховичастици в обем въздух или процент улавяне на сухо вещество и органични съединения.

Избирайки нашата гама от прахоуловители, аспирационни филтри и консумативи ще Ви позволи да си осигурите едно чисто производство с гарантирани нива на филтрация и качествено пречистване на въздуха. Индустриална аспирация.

Scroll To Top