Аспирация

Последвайте ни

Плазмено и лазерно рязане

Много индустрии използват лазерно рязане в своите процеси. Въпреки че най-често се използва рязане на метал, технологията за лазерно рязане вече се прилага за широк спектър от материали.

Процесите на лазерно и плазмено рязане генерират прах, изпарения и различни оксиди, които са опасни за дишане. Ето защо наличието на качествен прахоуловител е от първостепенно значение за безопасността на персонала и правилната работа на скъпото лазерно оборудване.

Плазменото рязане, при което за рязане се използва смес от газове, е популярен процес за рязане на неръждаема стомана и се използва широко в преработвателната промишленост. Лазерното рязане, от друга страна, използва фокусиран светлинен лъч и се препоръчва за приложения, при които частите изискват по-тесни допуски.

Частиците, генерирани по време на процеса на лазерно рязане, образуват облак от дим, състоящ се от много фини прахови частици, които могат да навредят на работниците и на оборудването.

Заради тези изпарения работните места трябва да спазват изискванията за вентилация и да бъдат оборудвани с подходящи филтриращи системи.

Вижте още

Консумативи за аспирации към машини за плазмено и лазерно рязане

Запитване за оферта

Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.

Scroll To Top