Аспирация

Последвайте ни

Шлайфане и полиране

Прахът, образуван при процеса на шлайфане и полиране, се разнася във въздуха и причинява вредни странични ефекти върху здравето на операторите и околния персонал. Прахът от шлайфане на метали може да се поеме при вдишване, когато се разпадне на частици с размер 5 микрона. 

Тези частици може да навлезат и да се отложат дълбоко в белите дробове, което води до нарушено функциониране на белите дробове и възможно белодробно заболяване. Ключът към контрола на праха е да се улови и изолира прахът, преди да е достигнал до дихателните зони на оператора или на други служители в близост.

Вижте още

Консумативи за аспирации към машини за шлайфане и полиране

Запитване за оферта

Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.

Scroll To Top