Аспирация

Последвайте ни

Прахово боядисване

Праховите покрития трябва да се обработват с най-голямо внимание.

Праховите покрития са химически съединения, които се нанасят върху повърхността по електростатичен път, след което се втвърдяват с топлина, за да образуват твърдо покритие. Праховото боядисване е важна част от много производствени процеси и необходима стъпка в някои приложения.

Пренасяните във въздуха частици и прах, генерирани в процеса на прахово боядисване, могат да бъдат вредни и опасни. Токсичният химичен състав на праховите покрития може да предизвика пожари, да предизвика електрически проблеми и да причини здравословни проблеми, като дихателни нарушения, дразнене на кожата, проблеми с очите и професионална астма.

Контролирането, ограничаването и елиминирането на праха, образуван при процесите на прахово боядисване, е от решаващо значение за поддържане на работното място в безопасност, чистота, здраве и безпроблемна и ефективна работа.

Произвеждаме пълна гама от филтър патрони с филтрираща материя от целулоза, полиестер, синтетика, третирана нетъкана материя, които са подходящи за повечето аспирации към машини за прахово боядисване.

Вижте още

Консумативи за аспирации към машини за прахово боядисване

Запитване за оферта

Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.

Scroll To Top