Аспирация

Последвайте ни

Камери за боядисване и сушене

Всяко производство и технологична операция отделя специфична прах или частици. Свойствата на тази прах, химичния състав определя нейното поведени и влияние върху околната среда. За това всяка операция, машина и процес изискват специфичен подход на отделяне и филтрация, както и специални материали на самите филтри.

Фирмата ни предлага широка гама от камери за боядисване – както за мокро, така и инсталации за прахово боядисване.

Камери за индустриално приложение са съобразени със спецификата на изделията, които ще се боядисват и технологичните изисквания на клиентите ни.

Предлагаме комбинирани камери за боядисване и сушене.

Линии за прахово боядисване

Камери с нагнетателно-аспирационни модули

Камери с хоризотален, вертикален или крос-секция поток на аспирирания въздух

Нашите мобилни аспирационни стени намират широко приложение във всякакви производства.

Ако желаете да направите запитване, можете да го направите от тук.

Ще се радваме да се свържем с Вас, да проучим Вашето технологично задание и да предложим най-доброто решение за Вашите условия.

Разполагаме с наши инженерингови решения и разработки.

Работим с наши партньори от Италия в лицето на

verta-logo
altair-logo

Индустрии и приложения

Металообработване

Машиностроене

Металургия

Вагоноремонт и вагоностроене

Кораборемонт и корабостроене

Дървопреработка и мебелна индустрия

Авиоиндустрия

Транспорт и автоиндустрия

Енергетика

Запитване за оферта

Нашият офис е в производството на клиента. До него сме при машините и даваме професионална, експертна обратна връзка с постигнатите резултати.

Scroll To Top