About us

PMM SERVICES Ltd. was founded in 2015 by a team of engineers and professionals in the field of the heavy industry with over 20 years of experience. Our vision is to help other producers to work in a clean environment, with efficient equipment, providing quality results.

Our main value is the optimization of the process of our customers through regular service, process monitoring and offering high-tech solutions.

PMM SERVICES Ltd. is the owner of the brand PMM FILTERS, under which we produce and offer:

-Industrial dust and particle aspiration systems

- Dust collectors, filters and cyclone systems for professional aspiration

- Filter cartridges, filter bags and filters for dust, paint, gases, fine particles from grinding and deburring machines, filter materials for professional separation and filtering. 

Since 2020 PMM SERVICES has become an official representative of ALTAIR, Italy - a leader in the production of filter cartridges and bag filters for leading manufacturers of machinery and аспиратион усинг equipment. Their high-tech developments and innovations in filter materials are used in pharmaceuticals, metalworking, automotive, mechanical engineering and many others industries.

With this partnership PMM SERVICES EOOD and PMM FILTERS can guarantee to their clients that they will receive the best solution for their technological challenges.

Information

- Какво е аспирация?

Аспирацията е засмукване и изтегляне на вещества, частици, прах или газове, отделянето им от общия въздух и задържането им във филтри.

 

С какво се отличава индустриалната аспирация?

Индустриалните аспирации, филтри и филтриращи материали се различават много от широко разпространените филтри познати в климатизацията и вентилацията. Често пъти клиентите биват неприятно изненадани, когато закупят филтър, който в последствие не им върши работа или няма очаквания живот.

Всяко производство и технологична операция отделя специфична прах или частици. Свойствата на тази прах, химичния състав определя нейното поведени и влияние върху околната среда. За това всяка операция, машина и процес изискват специфичен подход на отделяне и филтрация, както и специални материали на самите филтри. 

 

Кои индустриални приложение изискват високо качество на промишлена филтрация?

Всяка инсталация, машина и приложение отделя специфична прах и частици, които трябва да се уловят. Филтрите и оборудването зависи от:

- Какъв материал се обработва и отделя - високовъглеродна стомана, нисковъглеродна,  алуминий, минерали или материал с други примеси

- Видове бои, с които се работи, и специфика на нанасяне на покритието

- Желание за рециклиране (какъвто е случаят при праховото боядисване)

- Има ли опасност отделената прах да се възпламени (какъвто е случаят с праха от алуминий)

- Работни условия и изисквания към работната и околната среда

- Специфика на процеса и на самата машина

 

Защо да изберете PMM FILTERS и услугите на PMM SERVICES?

Материалите за индустриална аспирация, с които работим, са внос от водещи Европейски прозиводители, като отговарят на всички Европейски стандарти и норми за съдъражние на праховичастици в обем въздух или процент улавяне на сухо вещество и органични съединения. 

Избирайки нашата гама от прахоуловители, аспирационни филтри и консумативи ще Ви позволи да си осигурите едно чисто производство с гарантирани нива на филтрация и качествено пречистване на въздуха. Индустриална аспирация.

Latest news

ASPIRATION WALLS

Подвижни и фиксирани аспирационни стени за гъвкаво и ефективно аспириране при боядисване